Γαλακτώματα Οδοποιίας για συγκολλητικές στρώσεις,προεπαλείψεις & αναζωογόνηση οδοστρωμάτων

Τα ασφαλτικά γαλακτώματα Οδοποιίας είναι ρευστά ασφαλτικά υλικά, αποτελούμενα από διάσπαρτα μικροσωματίδια (μυκίλια) ασφάλτου μέσα σε νερό. Με τη διάχυση τους επί της επιφανείας των οδοστρωμάτων ή των αδρανών διασπώνται, δημιουργώντας έναν ασφαλτικό υμένα που αποτελεί συνδετική ύλη για το οδόστρωμα.

Α) Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΚΕ-1 ( Συγκολλητική) : Όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα ( κατιονικό), ταχείας διάπασης,χαμηλού ιξώδους, κατάλληλο για συγκολλητικές επαλείψεις, επιφανειακές επεξεργασίες & εμποτισμούς σκυρωτών.

B) Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΚΕ-2 (Σφραγιστικές επαλείψεις): Όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα (κατιονικό), ταχείας διάσπασης, υψηλού ιξώδους, κατάλληλο για σφραγιστικές επαλείψεις, επιφανειακές επεξεργασίες και εμποτισμούς σκυρωτών όπου απαιτείται μικρότερη ρευστότητα.

Γ) Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΚΕ-5( Προεπάλειψη): Όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα (κατιονικό), μέσης ταχύτητας διάσπασης,χαμηλού ιξώδους, κατάλληλο για προεπαλείψεις βάσεων όπως 3Α, και προαναμίξεις αδρανών για επιφανειακές επεξεργασίες.

Δ) Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΑΕ-5 ( Συγκολλητική, Υδροσπορές πρανών) : Αλκαλικό ασφαλτικό γαλάκτωμα (ανιονικό), βραδείας διάσπασης, αυξημένου ιξώδους, κατάλληλο για σφραγιστικές και συγκολλητικές επαλείψεις επί ασβεστολιθικών ή πυριτικών αδρανών. Ειδικός τύπος διατίθεται για φυτοκαλύψεις, υδροσπορές πρανών κ.λ.π.

Τροποποιημένη Άσφαλτος Οδοστρωσίας

Οι τροποποιημένοι άσφαλτοι μπορούν να δημιουργήσουν τάπητες με βελτιωμένες επιδόσεις, όπως: αντιολισθηρότητα, ανθεκτικότητα στις παραμορφώσεις-ρηγματώσεις και τις μεταβολές θερμοκρασίας, αντοχή στην απότριψη αδρανών, καλή επιφάνεια κύλισης, εύκολη συντήρηση, ασφάλεια και μακροβιότητα.

Α) Prene- Ελαστομερής (SBS) Άσφαλτος Οδοστρωσίας: H Prene είναι ελαστομερής άσφαλτος οδοποιίας τροποποιημένη με συνθετικό θερμοπλαστικό ελαστικό τύπου SBS ( Styrene-Butadiene-Styrene). Είναι κατάλληλο για περιπτώσεις όπου αναμένονται έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος και γενικά σε κάθε έργο οδοποιίας με απαιτήσεις για μακροχρόνια υψηλή απόδοση και χαμηλό συνολικό κόστος συντήρησης σε βάθος χρόνου. Ενδεικτικά έργα εφαρμογής στην Ελλάδα: Κρεμαστή Γέφυρα Ευρίπου στη Χαλκίδα (1993), Αεροδιάδρομος αεροδρομίου Ελληνικού (1994), Τμήματα κάλυψης Κηφισού (1995-2004), Τμήματα Αττικής Οδού(2000), Οδός Βάρης-Κορωπίου(2001), Αεροδρόμιο Ιωαννίνων (2001), Αεροδρόμιο Αράξου (2005), Εθν. Οδός Αθηνών-Θες/νίκης (20km), θέση Ράχες (2002), Εγνατία Οδός-Γέφυρα Βοτονοσίου (2005), Αεροδρόμιο Ηρακλείου 92008), Αεροδρόμιο Α/Δ Ακτίου (2009), Ανισόπεδος Κόμβος Εθν. Οδός & Λεωφ. Αθηνών Καβάλας (2009), Τμήμα Α/Δ Ρόδου (2009), Παράκαμψη Αγρινίου (2010), Τμήμα ΠΑΘΕ(2010), Μαλιακός- Κλειδί (2010)

B) Prene-XS- Δεύτερης γενιάς ελαστομερής (SBS) Άσφαλτος Οδοστρωσίας: Ελαστομερές ασφαλτικό συνθετικό 2ης γενιάς, για την παραγωγή εύκαμπτων ασφαλτοταπήτων οδοστρωσίας. Διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα της ελαστομερούς ασφάλτου Prene, ενώ εμφανίζει παράλληλα και επιπλέον χαρακτηριστικά, εκ των οποίων σημαντικότερα είναι: αυξημένη αντικηροζηνική αντίσταση, αυξημένη σταθερότητα αποθήκευσης και μεγαλύτερη αντίσταση σε τροχαυλάκωση για τις ίδιες συνθέσεις ασφαλτομιγμάτων. Επίσης η μειωμένη θερμοκρασία παραγωγής ασφαλτομίγματος σε σχέση με την απλή ελαστομερή άσφαλτο έχει ως αποτέλεσμα ενεργειακό, περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος.

Στεγανοποίηση Τεχνικών Έργων: Φορείς Γεφυρών, Οχετών, Τοίχων Αντιστήριξης, Φρεατίων & Υπόγειων Έργων (Cut & Cover)

IZOTON : Η μέθοδος Izoton εφαρμόζεται στη στεγανοποίηση φορέων γεφυρών από σκυρόδεμα προ της διάστρωσης του ασφαλτοτάπητα. Είναι μέθοδος στεγανοποίησης που δημιουργεί χυτή επί τόπου στεγανωτική μεμβράνη με χρήση τροποποιημένης ασφαλτικής μαστίχης εν θερμώ και εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση του ασφαλτοτάπητα επάνω στο κατάστρωμα της γέφυρας από σκυρόδεμα, ακόμα και στην περίπτωση που η επιφάνεια του τελευταίου δεν είναι λεία. Πλεονεκτεί σημαντικά στο ότι επιτρέπει την απευθείας διάστρωση του ασφαλτοτάπητα επάνω στη στεγανωτική μεμβράνη Izoton. Η μέθοδος Izoton υπερτερεί σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο στο ότι εκ κατασκευής επιτρέπει την ανεξάρτητη κίνηση μεταξύ ασφαλτοτάπητα και κατάστρωματος της γέφυρας, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί πολύ σταθερή τη μεταξύ τους σύνδεση. Με τα παραπάνω διασφαλίζεται, η πολυετής, χωρίς προβλήματα, υψηλή απόδοση του ασφαλτοτάπητα ακόμα και σε περιπτώσεις ιδιαίτερα αυξημένου κυκλοφοριακού φορτίου. Η μέθοδος Izoton έχει δοκιμαστεί σε περισσότερα από 180 καταστρώματα γεφυρών από σκυρόδεμα στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, σε σύνολο 550.000m2, και σε εκατοντάδες καταστρώματα γεφυρών στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ρωσία) από το 1958 μέχρι σήμερα, σε σύνολο 1.200.000m2.

Σφράγιση Αρμών

Α) Sealer No1: Πλαστομερής ασφαλτική μαστίχη σφράγισης αρμών εν ψυχρώ. Είναι μίγμα εξευγενισμένης ασφάλτου, διαλυτών, πλαστικοποιητών, συνθετικών ελαστικών & ανόργανων ινών. Ακολουθεί τις συστολοδιαστολές στις συνήθεις παραμορφώσεις ενός αρμού, χωρίς να παρουσιάζει τάσεις λόγω της θερμοπλαστικής του φύσης. Χρησιμοποιείται για την σφράγιση οριζόντιων & κατακόρυφων αρμών διαστολής δευτερεύουσας σημασίας. (Συμφωνεί με την απαίτηση της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Τ.Σ.Υ)

B) Sealer No.164: Ελαστομερής ασφαλτική μαστίχη σφράγισης αρμών εν θερμώ. Είναι μίγμα εξευγενισμένης ασφάλτου, συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών. Παρακολουθεί παραμορφώσεις αρμού μεγαλύτερες του 20% και έχει καλή πρόσφυση τόσο σε πορώδεις όσο και σε λείες επιφάνειες. Λόγω της ελαστικότητάς της χρησιμοποιείται για τη σφράγιση οριζοντίων αρμών διαστολής π.χ σε αρμούς κτιρίων, οδών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γεφυρών, κ.λ.π., όπου και βρίσκει μεγάλο πεδίο εφαρμογών. (Συμφωνεί με την απαίτηση της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Τ.Σ.Υ).

Γ) Polyseal: Υψηλών απαιτήσεων, αυτοεπιπεδούμενη, ελαστομερής πολυουρεθανική μαστίχη σφράγισης αρμών ενός ή δύο συστατικών. Με τον πολυμερισμό της δημιουργεί ελαστικό σφραγιστικό υλικό, ικανό να παρακολουθεί παραμορφώσεις αρμού μεγαλύτερες του 25%. Χρησιμοποιείται σε οριζόντιους αρμούς διαστολής, οποιονδήποτε σταθερών δομικών στοιχείων π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, μάρμαρο, γυαλί, κεραμική επιφάνεια, κ.λ.π. γιατί έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα σταθερά δομικά υλικά.

Δ) Τheioseal: Υψηλών απαιτήσεων, ελαστομερής πολυσουλφιδική μαστίχη σφράγισης αρμών δύο συστατικών (Α+Β). Με τον πολυμερισμό της δημιουργεί ελαστικό σφραγιστικό υλικό, ικανό να παρακολουθεί παραμορφώσεις αρμού μεγαλύτερες του 25%. Χρησιμοποιείται για την σφράγιση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής, οποιονδήποτε σταθερών δομικών στοιχείων π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλο, μάρμαρο κ.λ.π. γιατί έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα σταθερά δομικά υλικά.

Ε) Polyphalt: Υψηλών απαιτήσεων, αυτοεπιπεδούμενη, ελαστομερής πολυουρεθανική-ασφαλτική μαστίχη σφράγισης αρμών δύο συστατικών. Με τον πολυμερισμό της δημιουργεί ελαστικό σφραγιστικό υλικό, ικανό να παρακολουθεί παραμορφώσεις αρμού μεγαλύτερες του 25%. Χρησιμοποιείται σε οριζόντιους αρμούς διαστολής, οποιονδήποτε σταθερών δομικών στοιχείων π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλο κ.λ.π. γιατί έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα σταθερά δομικά υλικά.
Ζ) Theioseal 200E: Υψηλών απαιτήσεων, ελαστομερής, αυτοεπιπεδούμενη, πολυσουλφιδική, αντικηροζηνική μαστίχη σφράγισης οριζόντιων αρμών, δύο συστατικών ( Α+Β), υψηλής αντοχής σε πετρελαιοειδή, κηροζίνη κλπ. Με τον πολυμερισμό της δημιουργεί ελαστικό σφραγιστικό υλικό, ικανό να παρακολουθεί παραμορφώσεις αρμού μεγαλύτερες του 25% σε θερμοκρασίες μέχρι 60οC. Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση οριζόντιων αρμών διαστολής, οποιονδήποτε σταθερών δομικών στοιχείων π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλο όπως επίσης και διαδρόμων αεροπλάνων, χώρων σταθμεύσεως αεροπλάνων και ανεφοδιασμού. Έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα σταθερά δομικά υλικά. Η μαστίχη Theioseal 200E είναι σύμφωνη με την Αμερικανική προδιαγραφή Federal Specification SS-S-200E.

Η) Las: Αυτοκόλλητη ταινία σφράγισης αρμών με βάση τροποποιημένη άσφαλτο. Είναι εξαιρετικό υλικό με πλείστες εφαρμογές στην οδοποιία, όπως: Αρμοί ένωσης ασφαλτοστρώσεων, Αρμοί ασφαλτοτάπητα και σκυροδέματος ( π.χ. γέφυρες και πεζοδρόμια) , Αρμοί ασφαλτοτάπητα και μεταλλικών στοιχείων (π.χ. θυρίδες επίσκεψης, σιδηροδρομικές γραμμές), Επισκευές ρωγμών ασφαλτοτάπητα.